หน้าแรก
การสั่งซื้อยาผ่าน อย.
แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุ
       ออกฤทธิ์
ข.ย. 7
ข.ย. 9
ข.ย.10
แนะนำร้านยาสำหรับแพทย์
แนะนำเครื่องมือสำหรับ
       แพทย์
วิธีการติดต่อ อ.ย. ทาง
       โทรศัพท์
Link ที่น่าสนใจ
องค์กรทางการแพทย
 
 

  • ร้านยาวิฑูรย์เภสัช
  • ร้านยานำเจริญ ซังฮี้
  • กิจไพศาลเภสัช ดินแดง
  • เภสัชสัมพันธ์ หน้าศิริราช

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม
     

     

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
     
 

 

       การออกแบบร้านยาเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนข้อมูลสำหรับเภสัชกรในการเปิดร้านยา เพื่อช่วยให้เภสัชกรมีข้อมูลทั้งทางด้านรูปแบบและโครงสร้าง ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในร้านยา เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูล ซึ่งทีมงานจัดทำขึ้นเพราะยังไม่เคยเห็นข้อมูลสนับสนุนด้านนี้ในประเทศไทยสำหรับการทำร้านยา นอกจากท่านจะได้เห็นภาพที่สามารถไปออกแบบและจัดร้านของท่านแล้ว ท่านยังจะได้ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับการจัดร้านยา ตลอดจน การบริหารจัดการร้านยาเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อธุรกิจท่าน....

       การเปิดร้านยาเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลปะ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เจ้าของร้านยาจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวางแผนงานและข้อมูลที่จะทำให้ร้านยาของท่านมีจุดเด่นและความแตกต่าง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้ง การบริการ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีการขายที่จะช่วยให้บริหารจัดการงานขายได้ง่ายขึ้น....

 

ดูตัวอย่างการจัดร้านยา

Main | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

 
       ส่วนสนับสนุนด้านข้อมูลของ SmartDrugstore จัดทำโดยทีมงานเวิลด์เมดิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยให้เภสัชกรผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งานและการติดต่อประสานงานกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำเอาทั้งเอกสารและเว็บไซต์ขององค์กรมารวมไว้ โดยสามารถอัพเดทข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.software.worldmedic.com นอกจากข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้แล้ว ทางทีมงานจะมีการเพิ่มข้อมูลด้านการรักษาและยารักษาโรคใหม่ๆ เข้าไป ซึ่งเภสัชกรสามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้และอ่านได้ทางซอฟต์แวร์นี้ ซึ่งระบบนี้จะทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ระหว่างเภสัชกรผู้ใช้และทีมงาน อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

ราคาปกติ 17,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 15,500.-

ราคาปกติ 15,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 14,000.-

ราคาปกติ 23,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 21,500.-

ราคาปกติ 21,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 19,500.-
ราคาปกติ 26,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 24,000.-
ราคาปกติ 38,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 35,500.-

ราคาปกติ 36,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 33,500.- (ลดทันที 2,500 บาท)

ราคาปกติ 53,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 51,000.-(ลดทันที 2,500 บาท)

  ราคาปกติ 25,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 22,000.-
 ราคาปกติ 23,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 21,000.-
  ราคาปกติ 31,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 28,500.-
ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์ ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์ ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์
  ราคาปกติ 25,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 22,000.-
 ราคาปกติ 23,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 21,000.-
  ราคาปกติ 31,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 28,500.-
ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์ ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์ ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์

ราคาปกติ 17,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 15,500.-

ราคาปกติ 15,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 14,000.-

ราคาปกติ 23,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 21,500.-

ราคาปกติ 21,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 20,000.-

ราคาปกติ 19,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 17,000.-

ราคาปกติ 27,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 25,500.-

ราคาปกติ 23,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 22,500.-

ราคาปกติ 21,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 20,000.-

ราคาปกติ 30,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 28,500.-
ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์ ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์ ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์

ราคาปกติ 21,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 19,500.-

ราคาปกติ 19,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 18,000.-

ราคาปกติ 27,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 25,500.-

ราคาปกติ 17,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 15,500.-

ราคาปกติ 15,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 14,000.-

ราคาปกติ 23,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 21,500.-

ราคาปกติ 15,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 12,500.-

โปรโมชั่นเหลือเพียง 800.-/1000 ดวง

โปรโมชั่นเหลือเพียง Call.-/1000 ดวง

     

ราคาปกติ 7,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 6,500.-

ราคาปกติ 7,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 6,500.-

ราคาปกติ 9,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 8,000.-

     

ราคาปกติ 12,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 11,500.-
ราคาปกติ 13,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 12,500.-
ราคาปกติ 14,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 13,500.-

ราคาปกติ 7,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 6,500.-

ราคาปกติ 9,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 8,500.-

ราคาปกติ Call.
     

ราคาปกติ 3,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 2,800.-

ราคาปกติ 2,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 1,500.-

ราคาปกติ 800.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 650.-

   

ราคาปกติ 4,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 4,000.-

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าเยี่ยมชมที่ www.software.worldmedic.com หรือโทรศัพท์
0-2949-7816-20 โทรสาร. 0-2949-7816-20 ต่อ 14 Call Center 0-2949-7806 อีเมล์
worldmedic@worldmedic.com

ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์บริหารคลินิก ... ฟรี ที่นี่

 
© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015.By. WorldMedic Co.,Ltd.