Created by JavaScript Slideshow Maker
 
 


 


 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
การเซ็ตยาห้ามขายกลุ่ม Pseudoephedrine >>>>
 
 
 
 
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา eXta ในเครือ 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ  เพื่อใช้งาน SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์
   
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Watsons ในห้างสรรสินค้า ทุกสาขา ทั่วประเทศ  เพื่อใช้งาน SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์
   
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Tesco Pharmacy ทุกสาขา  ที่ใช้งานทั่วประเทศ SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์
   
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Pure ในเครือ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ  ที่ใช้งาน SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์
   
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยาในห้างสรรพสินค้า FoodLand  ครบทุกสาขา  ทั่วประเทศ
   
ร้านยา ต่างให้การยอมรับ SmartDrugstore กว่า 3000 แห่ง ทั่วประเทศ
   
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Matsumoto KiYoshi ในเครือ เซ็นทรัลทุกสาขาที่กำลังขยายตลาดทั่วประเทศ SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและรายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความภูมิใจที่ได้สนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารร้านยาให้กับร้านยาในโครงการ
ร้านยาคุณภาพของสภาเภสัชกรรม และสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต
์ชมรมร้านยาแห่งประเทศไทย
(http://www.thaidsc.com)  ซอฟต์แวร์ SmartDrugstore
มีการใช้งานกว่า 500 ไล่เซนส์ และ สามารถเชื่อมต่อระบบร้านนยาเครือข่าย
หรือ แบบ
Chain Store ได้
 
ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของ WorldMedic ประกอบด้วยแพทย์บุคลากร
ทางการแพทย์และโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกันสรรสร้างซอฟท์แวร
์ขึ้นมาเพื่อใช้ในงานด้านนี้โดยเฉพาะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่าน
ใช้ในแต่ละชุดเป็นการผสานแนวความคิดของผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์จริงๆ กับผู้ทำหน้าที่ออกแบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกรุ่นล่าสุด ที่เป็นที่นิยมของ
แพทย์ในคลินิก เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ร้านยาได้ทุกฟังก์ชั่น มีทั้ง
แบบ Stand Alone และ ระบบ LAN เพื่อให้สนองความต้องการอย่างแท้จริงและให้
ครบทั้งคุณค่าและความสมเหตุผลในด้านราคา
 
ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเป็นเวลานาน  เราเน้นเรื่องการบริการก่อนและหลังการขาย  ด้วยภาพพจน์ขององค์กรที่เป็นที่เชื่อถือของวิชาชีพด้านการแพทย์ทั่วประเทศ เราจึงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีทีสุด ดังเช่นที่ผ่านมา
f
   
ซอฟต์แวร์ทุกตัวสามารถอัพเกรดได้ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และมีข้อมูลการอัพเกรดให้อย่างละเอียด โดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์และแผ่นซีดี  ท่านจึงมั่นใจได้ว่า จะได้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดีขึ้นและทันสมัยอยู่
เสมอ....อ่าน การอัพเกรด
   
เราเน้นเรื่องการบริการหลังการขาย  ให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน ไม่ทิ้งผู้ใช้
เพราะเราไม่ได้ทำซอฟต์แวร์อย่างเดียว แต่ภาพพจน์ขององค์กรเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  เราไม่คิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมควรและส่วนมากการอัพเกรดและปรับปรุงซอฟต์แวร
์สามารถกระทำผ่านเว็บไซต์และปรึกษาผ่านระบบเว็บบอร์ดหรือโทรศัพท์
f
   
ด้วยชื่อเสียง และทีมงานที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ในการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านการแพทย์กับการใช้งานต่างๆ เช่น คลินิคความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิคผิว คลินิคจักษุแพทย์ ร้านยาคุณภาพ ร้านยาเครือข่าย ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เป็นระบบเครือข่ายที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ด้วยระบบการเชื่อมต่ออันชาญฉลาด ด้วยรูปแบบการส่งข้อมูลแบบเครือข่าย
   
ซอฟต์แวร์เราได้พัฒนาสู่สากล ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรในอาเซียนและทั่วโลกในการทำการตลาดและปรับสู่ระบบ HIPPA เพื่อเข้าจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา  ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้อยู่นี้ เทียบเท่ามาตรฐานโลก
 
 
SmartClinic 4.0 Lite New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ
SmartClinic 4.0 Lite   เวอร์ชั่นใหม่นี้ ปรับปรุงโดย  ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากแพทย์ไม่จำเป็น ต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนแพทย์ โดยมีใบตรวจ และสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น SmartClinic 4.0 Liteจึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อ ให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิก มากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน แพทย์จะม ีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์......
   
SmartDentist 4.0 Lite New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกทันตกรรมสมบูรณ์แบบ
SmartDentist 4.0 Lite  เวอร์ชั่นใหม่นี้  ปรับปรุงโดย  ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากทันตแพทย ์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่ แทนทันตแพทย์  โดยมีใบตรวจและสั่งยาจากทันตแพทย์เท่านั้น ดังนั้น SmartDentist 4.0 Lite   จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนอง ต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น
   
SmartDrugstore 3.0.5 Plus New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาสมบูรณ์แบบ
ระบบการขายหน้าร้าน , ประวัติคนไข้และลูกค้าประจำร้าน , ระบบสต๊อกยา,ระบบข้อมูลยา, ระบบค้นหารายละเอียดของยาแต่ละชนิดพัฒนาสำหรับร้านยาโดยเฉพาะ  มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN ราคาไม่แพง คุ้มค่า สมเหตุสมผล ในการเลือกใช้งานกับร้านยาทุกขนาด- ฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน ให้แผ่นทดลองใช้งานก่อนซื้อ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ- เน้นการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้คีย์บอร์ดควบคุมได้ทั้งหมด - มีระบบ Hot key ที่สะดวกรวดเร็ว - มีระบบแยกประเภทลูกค้า ระบบส่วนลดแยกตามประเภทลูกค้า
   
SmartClinic Nice 5.0 New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารภายในคลินิกเสริมความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ
เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสม กับคลินิกเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์  ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษา และคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงาน ได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกเสริมความงามและคลินิคผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ
   
SmartClinic 4.0 Plus  New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ
เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมายและระบบฐานข้อมูลที่สามารถ เชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้ ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN
   
SmartClinic V.3.0 Plus  New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ
เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมายและระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวิร์คได้ ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน  มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN
   
SmartImage V. 3.0 Plus SQL Server  New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บันทึกภาพทางการแพทย์สมบูรณ์แบบ
ซอฟต์แวร์เก็บบันทึกภาพคนไข้สมบูรณ์แบบ ที่เก็บภาพถ่ายคนไข้ พร้อมประวัติและ คำอธิบายในแต่ละภาพได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานร่วมกับ SmartClinic ได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับแพทย์ผิวหนัง, ศัลยกรรมตกแต่ง, ออร์โธ, ศัลยกรรมความงาม, คลินิคความงาม ฯลฯ ที่ต้องการเก็บภาพเพื่อบันทึกใช้งานในอนาคต เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดและ ระบบพิมพ์บัตรคนไข้ได้เป็นอย่างดี มีทั้งแบบ Stand-Alone และแบบเน็ตเวิรค์....
   
SmartHospital DP or DN  New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบ
ซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลรุ่นล่าสุด มีคุณสมบัติครบ พัฒนาสำหรับ โรงพยาบาลขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และ โรงพยาบาลศูนย์  เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้นำจุดเด่นซอฟต์แวร์หลายๆตัวและใช้งานในหลายแห่งมา ประยุกต์และปรับปรุงข้อด้อยของซอฟต์แวร์เหล่านั้น และนำจุดเด่นต่างๆมารวมกัน ในราคาที่ช่วยประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลของท่าน  เป็นระบบที่พัฒนา เพื่อใช้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ  ระบบฐานข้อมูลก็สามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ SQL Server , my SQL หรือ Oracle ก็ได้
   
SmartDentist V. 4.0  New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกทันตแพทย์สมบูรณ์แบบ
ซอฟต์แวร์สำหรับคลินิกทันตแพทย์และโพลีคลินิก ออกแบบสำหรับคลินิก ทันตแพทย์โดยเฉพาะช่วยในการบันทึกการนัดหมายกับคนไข้ใน การเข้ารับการรักษาซึ่งมีความจำเป็นมากในงานทันตกรรม โดยโปรแกรมฯ สามารถบันทึกการนัดหมายของทันตแพทย์แต่ละท่าน สามารถเลื่อนตารางนัดหมาย และเปลี่ยนทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบได้

 
     
 การออแบบร้านยาใหม่
 การออกแบบคลินิกใหม่
 แนะนำร้านยาสำหรับแพทย์
 
 แบบฟอร์ม บจ. 8
 แบบฟอร์ม บจ. 9
 แบบฟอร์ม บจ. 10
 
 
อุปกรณ์เสริม (Accessories)
     
 ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานของเรา มีอุปกรณ์เสริมในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ฉลากยาต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์  เครื่องอ่านบาร์โค้ด ลิ้นชักอัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดสามารถใช้กับซอฟต์แวร์ทุกตัวของบริษัทฯ เป็นระบบ Plug & Play ทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ซอฟต์แวร์เสริม (Plug-in) เพื่อรายงานข้อมูลสำคัญต่างๆ
เพื่อให้แพทย์สามารถนำข้อมูลในรูป Excel มาบริหารงานคลินิค
ทราบถึงรายได้รวม กำไร  ต้นทุน ยาคงเหลือในคลัง
ยาที่ใช้ไปในแต่ละช่วงเวลา  รายชื่อคนไข้ที่จ่ายยา
ทำหัตถการ  สั่งแล็บ ฯลฯซึ่งทั้งหมดแพทย์สามารถนำข้อมูลส่งให้ฝ่าย
บัญชีเพื่อทำสรุปผลการประกอบการในแต่ละเดือน แต่ละช่วงเวลาได้  
 
 
 
 
  โดยปกติแล้ว SmartHospital จะมีโมดูลในการทำงานทั้งหมด 12 โมดูล แต่ในปัจจุบันการติดตั้งจะเลือกดูที่ความต้องการและความเหมาะสมในการใช้งานมากกว่า
ตลอดจนงบประมาณของแต่ละแห่ง  เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลบางแห่งต้องซื้อระบบที่ราคาแพง
แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่ตรงกับความต้องการ, ผู้ใช้หลัก(แพทย์)
ไม่ยอมใช้  เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดแพ็คเก็จซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาล
ไว้ตามความต้องการใช้งานจริงๆ  เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนำซอฟต์แวร์
บริหารโรงพยาบาลมาใช้บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาสำหรับบุคลากรแต่ละฝ่าย
ของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก เช่น แพทย์ไม่ยอมใช้คอมพิวเตอร์ที่ห้องตรวจ,
พยาบาลจัดคิวไม่ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์  เป็นต้น สิ่งเหล่านี้  ทำให้การใช้งาน
ระบบซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลไม่คุ้มค่าในการลงทุนอย่างแน่นอน
SmartPackage จึงเกิดขึ้น  เพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลือกระบบ
ที่เหมาะสมกับการใช้งาน, ราคาที่ไม่สูงมากนัก, ไม่ต้องเกี่ยวข้อง
กับห้องตรวจแพทย์, ติดตั้งง่าย, ระยะอบรมสั้น, ดูแลรักษาง่าย, เป็นการเริ่มต้นระบบซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลอย่างง่ายก่อนเพื่อเตรียมบุคลากร, สามารถขยายงานสู่แผนกอื่นๆได้ในอนาคตโดยไม่ต้องทิ้งหรือยกเลิกระบบเดิม ฯลฯ
.
   
 
 
   ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ชุดทดลอง
ใช้ได้แล้ว โดยกรอกชื่อ-นามสกุล และเลขที่ใบอนุญาต
เท่านั้น หรือในกรณีที่ท่านต้องการด่วน
กรุณาติดต่อที่บริษัทฯ โทร.
0-2949-7816-20 หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ต่อ 11 และ 12  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
 
  • ฉลากยาแบบทั่วไปและออกแบบแถบสำหรับบริษัทฯ สำหรับคลินิกและร้านยา

  • ระบบทำซองบรรจุยา และออกแบบซองบรรจุยา

 
 
 
     
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
     
 


Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2020