Welcome to WorldMedic Software

Call Center : 02-949-7806  087-674-3377  088-208-5130  085-199-2291

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7806
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SMARTDRUGSTORE

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาสมบูรณ์แบบ

   ระบบการขายหน้าร้าน , ประวัติคนไข้และลูกค้าประจำร้าน , ระบบสต๊อกยา,ระบบข้อมูลยา, ระบบค้นหารายละเอียดของยาแต่ละชนิดพัฒนาสำหรับร้านยาโดยเฉพาะ มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN ราคาไม่แพง คุ้มค่า สมเหตุสมผล ในการเลือกใช้งานกับร้านยาทุกขนาด- ฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน ให้แผ่นทดลองใช้งานก่อนซื้อ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ- เน้นการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้คีย์บอร์ดควบคุมได้ทั้งหมด - มีระบบ Hot key ที่สะดวกรวดเร็ว - มีระบบแยกประเภทลูกค้า ระบบส่วนลดแยกตามประเภทลูกค้า

SMARTDENTIST

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกทันตกรรมสมบูรณ์แบบ

  SmartDentist 7.0 Lite เวอร์ชั่นใหม่นี้ ปรับปรุงโดย ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากทันตแพทย ์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่ แทนทันตแพทย์ โดยมีใบตรวจและสั่งยาจากทันตแพทย์เท่านั้น ดังนั้น SmartDentist 7.0 Lite จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนอง ต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น

SMARTCLINIC

ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ

 SmartClinic 5.0 Lite   เวอร์ชั่นใหม่นี้ ปรับปรุงโดย ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากแพทย์ไม่จำเป็น ต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนแพทย์ โดยมีใบตรวจ และสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น SmartClinic 5.0 Liteจึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อ ให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิก มากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน แพทย์จะม ีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์......

SMARTHOSPITAL

ระบบซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบ

   ซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลรุ่นล่าสุด มีคุณสมบัติครบ พัฒนาสำหรับ โรงพยาบาลขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และ โรงพยาบาลศูนย์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้นำจุดเด่นซอฟต์แวร์หลายๆตัวและใช้งานในหลายแห่งมา ประยุกต์และปรับปรุงข้อด้อยของซอฟต์แวร์เหล่านั้น และนำจุดเด่นต่างๆมารวมกัน ในราคาที่ช่วยประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลของท่าน

SMARTCLINIC NICE

ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ

   คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสม กับคลินิกเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์ ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

SMARTVET

ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสัตว์ และร้านเพ็ทช็อป

     สำหรับคลินิกสัตวแพทย์ ที่มีแผนก Grooming, Admit และห้องตรวจสัตว์ (Clinic), คลินิกสัตว์ทั่วไป SmartVet-C ได้รับการพัฒนาและนำข้อเด่นของซอฟต์แวร์ SmartVet-C คือ ห้องตรวจรักษา (Doctor), อาบน้ำ-ตัดขน (Grooming) และ รับตัวดูอาการ (Admit) โดยนำจุดเด่นเหล่านั้นมาพัฒนา และปรับปรุง เพื่อให้ SmartVet-C เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานคลินิกสัตวแพทย์และร้านขายอุปกรณ์สัตว์ ได้อย่างครอบคลุมที่สุดการออกแบบซอฟต์แวร์จึงได้รวมระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) ไว้ด้านหน้า เพื่อสะดวกในการขายสินค้าต่างๆ ผ่านระบบบาร์โค้ดหรือคีย์สินค้าเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ อย่างย่อหรือพิมพ์ฉลากยา ระบบประวัติสัตว์ป่วย ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ และระบบรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับจากร้านยาชั้นนำและองค์กรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ

  SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา eXta ในเครือ 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ  เพื่อใช้งาน SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์

logo watsonsSmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Watsons ในห้างสรรสินค้า ทุกสาขา ทั่วประเทศ  เพื่อใช้งาน SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์

  SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Tesco Pharmacy ทุกสาขา  ที่ใช้งานทั่วประเทศ SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์

pureSmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Pure ในเครือ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ  ที่ใช้งาน SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์

FoodLandSmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา FoodLand เพื่องานขาย SmartDrugstore ในงานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์

MatsumotoSmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Matsumoto KiYoshi ในเครือ เซ็นทรัลทุกสาขาที่กำลังขยายตลาดทั่วประเทศ SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและรายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์

ร้านยาเลือกใช้ SmartDrugstore ทั่วประเทศ

เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้กับร้านยาคุณภาพ ต่างให้การยอมรับ และเชื่อมั่นในระบบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore กว่า 3000 แห่ง ทั่วประเทศ

SOFTWARE CALL CENTER

Tel : 0-2949-7806

เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน ทั้งทางด้านให้คำบรึกษา และแนะนำในการพัฒนาระบบร้านยาของท่านให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น.

WORLDMEDIC SERVICE 

ส่วนงานบริการในด้านต่างๆที่เราให้บริการ